Navigácia

Plány práce koordinátorov Vyhodnotenia činnosti koordinátorov

Koordinátori

Plány práce koordinátorov

Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí: Mgr. Ľubomír Hanušín

PDaIZ(2).pdf

Koordinátor pre ľudské práva: Mgr. Jana Dopiráková

LP(1).pdf

Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Dana Dlugošová

FG(1).pdf

Koordinátor informatizácie: Mgr. Erik Kostelník

IKT(1).pdf

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Lucia Jutková

VMR(1).pdf

Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Dagmar Sisayová

ENV(1).pdf