Navigácia

Plány MZ Správy o činnosti MZ

Metodické združenia

Plány MZ

Metodické združenie pre variant A

Vedúca MZ: Mgr. Renáta Štofaníková

A-var.pdf

Metodické združenie pre variant B

Vedúca MZ: Mgr. Janka Krenická

B-var.pdf

Metodické združenie pre variant C

Vedúca MZ: Mgr. Larisa Bobáková

C-var.pdf