Navigácia

Počet návštev: 485087

Piatok 28. 1. 2022

Novinky

 • Vianočné prázdniny začnú 18. decembra 2021 (sobota) a budú trvať do 9. januára 2022 (nedeľa).

  Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok).

  O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať prostredníctvom tejto webstránky.

  Prajeme Vám pokojné Vianoce

  a všetko dobré v novom roku 2022 :-)

 • V dňoch 29.-30.11. 2021 z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci Jarovnice

  udeľuje riaditeľ školy žiakom

  riaditeľské voľno.

  Vyučovanie bude obnovené od 1.12.2021 podľa platného rozvrhu hodín.

  V tento deň je potrebné, aby sa rodičia pred vyučovaním dostavili do školy

  a podpísali vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na škole bude vyučovanie

  od 15.11.2021 do 24.11.2021 prebiehať dištančnou formou.

  Pracovné listy pre žiakov si možno prevziať v hlavnej budove školy

  v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 11:00 hod.

  Prezenčné vyučovanie bude obnovené od 25.11.2021 podľa platného rozvrhu hodín.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeseň v našej škole.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský rok 2021/22.

Kontakt

 • Špeciálna základná škola Jarovnice
  Jarovnice 96, 08263 Jarovnice
 • riaditeľňa: +421 51 459 42 84
  riaditeľ školy - mobil : 0918 189 037
  zást. riad. školy - mobil: 0919 031 932