Navigácia

Počet návštev: 413832

Nedeľa 12. 7. 2020

Novinky

  • výdaj suchej stravy je priestorovo aj časovo oddelený od stravovania žiakov, ktorí sa vzdelávajú a stravujú v škole
  • na výdaj stravy je učený vyhradený priestor v Elokovanom pracovisku ŠZŠ Jarovnice
  • strava sa vydáva iba zákonným zástupcom žiakov školy, ktorí sa vzdelávajú doma
  • po prevzatí stravy zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odobratým pokrmom (prenos, skladovanie a ohrev)
  • stravník/zákonný zástupca je povinný dodržiavať zákaz vstupu nepovolan
 • Vedenie Špeciálnej základnej školy v Jarovniciach oznamuje rodičom a žiakov školy, že vyučovanie na našej škole bude obnovené od 1.6.2020 pre žiakov 1. až 9. ročníka.

  Príchod žiakov do školy bude realizovaný v čase od 7:15 do 7:30 hod.

  Vyučovanie bude prebiehať v čase od 7:30 do 10:30 hod.

  Pri príchode žiakov do školy v pondelok 1.6 2020 je potrebná prítomnosť rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, ktorý je povinný priniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje známky akútneho ochorenia. V prípade potreby je možné toto vyhlásenie rodičov vyplniť a podpísať v škole. Ďalej je rodič povinný zabezpečiť dieťaťu čisté prezúvky, 2 ks ochranných rúšok, 1 bal. hygienických papierových vreckoviek.

 • Do galérie Učíme sa na diaľku boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia,

  v dňoch od 15.04. do 30.04.2020 sa zápis do 1. ročníka uskutoční osobne bez účasti detí v hlavnej budove školy od 8.00. hod do 11.00. hod za prísnych bezpečnostných opatrení /rúška na tvár ochranné rukavice, vlastné pero/. Zákonný zástupca pri zápise so sebou prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa.

  Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár na zápis žiaka do školy, ktorý je zverejnený na stránke školy v časti dokumenty. Vyplnený formulár zašle rodič na szsjarovnice@gmail.com, alebo poštou na adresu školy ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63.

 • Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ŠZŠ Jarovnice na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  15. apríla 2020 až 30. apríla 2020 v čase od 8:00 do 11:00 hod.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

  Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ŠZŠ Jarovnice č.96 na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15. apríla 2020 až 30. apríla 2020; v čase od 8:00 do 11:00 hod. za týchto podmienok:

Kontakt

 • Špeciálna základná škola Jarovnice
  Jarovnice 96, 08263 Jarovnice
 • riaditeľňa: +421 51 459 42 84
  riaditeľ školy - mobil : 0918 189 037
  zást. riad. školy - mobil: 0919 031 932