Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Jakubčová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Sisayová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Krenická
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kanuščáková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Štofaníková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Melánia Maľcovská
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Polák
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Hanušín
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Pancurák
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Larisa Bobáková
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Dlugošová
V.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erik Kostelník
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Filipáková
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Minaričová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Albertová
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Mišková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Dopiráková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Jutková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019