Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ Mgr. Janka Krenická
II.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Kanuščáková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Renáta Štofaníková
III.B Triedny učiteľ Mgr. Melánia Maľcovská
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Štefan Polák
V.A Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Hanušín
V.B Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Pancurák
V.C Triedny učiteľ Mgr. Larisa Bobáková
V.D Triedny učiteľ Mgr. Dana Dlugošová
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Helena Filipáková
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Minaričová
VI.C Triedny učiteľ PaedDr. Monika Albertová
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.D Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Sisayová
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Karabinošová
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Dopiráková
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Mišková
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Jutková
UK Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Jakubčová
I.A
II.C
IV.B

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2018