Navigácia

Kontakt

Meno školy: Špeciálna základná škola Jarovnice
Email školy: szsjarovnice@gmail.com
Email na správcu obsahu: anka.miskova@gmail.com
Telefón: riaditeľňa: +421 51 459 42 84
riaditeľ školy - mobil : 0918 189 037
zást. riad. školy - mobil: 0919 031 932
Adresa školy: Jarovnice 96, 08263 Jarovnice
IČO: 17070422