Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Krenická
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kanuščáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Štofaníková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Melánia Maľcovská
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Polák
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Hanušín
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Pancurák
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Larisa Bobáková
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Dlugošová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Filipáková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Minaričová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Albertová
Foto Foto Foto Foto Foto
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Sisayová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Karabinošová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Dopiráková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Mišková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Jutková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Jakubčová
0

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018