Navigácia

Konzultačné hodiny Plán práce

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

Mgr. Anna Mišková                                              

utorok      11,40 - 12,40 hod.

štvrtok     11,00 - 12,00 hod. 

 

ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a žiakmi